Transkrypcje sądowe

transkrypcje wyroków | transkrypcje e-protokołów | transkrypcje materiałów dowodowych

W 2012 roku wprowadzono w sądach nagrywanie rozpraw i tzw. e-protokoły, czyli elektroniczne protokoły zawierające zapis dźwiękowy wszystkich czynności, które mają miejsce na sali sądowej w czasie trwania rozprawy. Zmiana ta wpłynęła na pracę wielu prawników, którzy od tej pory muszą poświęcać więcej czasu i wysiłku na opracowanie dokumentacji oraz przygotowanie się do kolejnych czynności prawnych.

W związku z tym opracowaliśmy ofertę dla prawników, którzy cenią sobie swój czas i wygodę. Oferujemy:

  • transkrypcje e-protokołów, rozpraw sądowych, posiedzeń,
  • transkrypcje wyroków, uzasadnień wyroków,
  • transkrypcje materiałów dowodowych,
  • transkrypcje wszelkich innych materiałów dźwiękowych.

Transkrypcje te wykonujemy ręcznie. Nie wykorzystujemy programów do rozpoznawania mowy. Przed przesłaniem efektów naszej pracy do klienta sprawdzamy tekst dwukrotnie.

Gwarantujemy zgodność zapisu tekstowego z zapisem dźwiękowym.

Gotowy plik transkrypcji zawiera również:

  • stemple czasowe, aby ułatwić orientację w tekście;
  • zapis wszelkich dźwięków takich jak np. śmiech, odchrząknięcie;
  • pełne i niezmienione wypowiedzi poszczególnych osób;
  • oznaczenie poszczególnych osób, np. sędzia, świadek, pełnomocnik itp.;
  • oznaczenie miejsc nieczytelnych (ze stemplem czasowym), których przepisanie nie jest możliwe ze względu na jakość nagrania.

Oferta transkrypcji sądowych skierowana jest do kancelarii prawnych, a także do osób prywatnych, które w związku z prowadzonym postępowaniem posiadają materiał dowodowy w postaci nagrań dźwiękowych.

Ceny transkrypcji sądowych

Podstawowa cena transkrypcji to 2,50 zł netto za minutę nagrania, jednak w przypadku transkrypcji sądowych cenę zawsze ustalamy indywidualnie. Zależy ona od czynników takich jak jakość i ilość materiału oraz termin wykonania zlecenia. Kontakt w celu uzyskania bezpłatnej wyceny pod nr tel. +48 578 075 100 oraz mailowo: biuro@przepisywanietekstow.pl

Bezpieczeństwo i poufność danych

PrzepisywanieTekstow.pl gwarantuje poufność i bezpieczeństwo przesłanych danych. Wszelkie przesłane przez klientów materiały są wykorzystywane jedynie do wykonania transkrypcji. Dostęp do nich posiadają tylko pracownicy wykonujący zlecone przez klientów działania. Wykaz osób mających dostęp do materiałów przesyłamy klientom na życzenie.

W ciągu 14 dni od wykonaniu zlecenia, materiały są przez nas usuwane z wszelkich nośników.

Na życzenie klienta podpisujemy umowę o zachowaniu poufności lub umowę podpowierzenia przetwarzania danych osobowych.

Jak przesłać pliki do transkrypcji?

Materiały dźwiękowe lub filmowe przeznaczone do transkrypcji można przesyłać na adres mailowy: biuro@przepisywanietekstow.pl lub (w przypadku większych plików) np. przez serwis WeTransfer.

Na terenie Trójmiasta istnieje możliwość przekazania plików na nośniku fizycznym (CD/DVD/pendrive) po wcześniejszym ustaleniu. Osoby spoza Trójmiasta mogą również przesłać nośniki fizyczne z nagraniem pocztą/kurierem.

W jaki sposób odebrać gotowy tekst?

Gotowy tekst przesyłamy w formacie .doc(x). Plik sformatowany jest w sposób standardowy (czcionka: Times New Roman, 12 pt, interlinia: 1,5, marginesy: 2,5). Na życzenie klienta przesyłamy pliki w innych formatach lub sformatowane według indywidualnych wytycznych.

Na życzenie klienta drukujemy i przesyłamy transkrypcje pod wskazany adres pocztą/kurierem.