Transkrypcje wywiadów

wywiady IDI | wywiady FGI | wywiady SSI

Przeprowadzanie wywiadów to powszechnie stosowana metoda gromadzenia danych, wykorzystywana przez przedstawicieli wielu zawodów - dziennikarzy, psychologów, marketingowców, etnologów, socjologów itp. Po przeprowadzeniu i nagraniu materiału, aby wygodnie się nad nim pracowało, najlepiej sporządzić transkrypcję treści. Tworzenie transkrypcji to jednak czasochłonne i żmudne zajęcie.

W związku z tym opracowaliśmy ofertę transkrypcji wszelkiego rodzaju wywiadów, m.in.:

  • transkrypcje wywiadów FGI (Focus group interview), czyli wywiadów grupowych zogniskowanych. Są to wywiady prowadzone przez specjalnie przeszkolonego moderatora. Mają one formę luźnej dyskusji, a ich celem jest uzyskanie danych marketingowych.
  • transkrypcje wywiadów IDI (Individual In-Depth Interviews), czyli indywidualnych wywiadów pogłębionych. Są to wywiady, mające na celu uzyskanie precyzyjnych informacji, poszerzenie wiedzy związanej z danym tematem. Mają one formę rozmowy moderatora z respondentem.
  • transkrypcje wywiadów SSI (Semi-Structured Interview), czyli wywiadów częściowo ustrukturalizowanych. Są to wywiady, których celem jest uzyskanie informacji statystycznej i poszerzonej na podstawie rozmowy moderatora z respondentem, zawierającej pytania otwarte oraz zamknięte.

Transkrypcje te wykonujemy ręcznie. Nie wykorzystujemy programów do rozpoznawania mowy. Przed przesłaniem efektów naszej pracy do klienta sprawdzamy tekst dwukrotnie.

Gwarantujemy zgodność zapisu tekstowego z zapisem dźwiękowym.

Gotowy plik transkrypcji zawiera również:

  • stemple czasowe, aby ułatwić orientację w tekście;
  • zapis wszelkich dźwięków takich jak np. śmiech, odchrząknięcie;
  • pełne i niezmienione wypowiedzi poszczególnych osób;
  • oznaczenie poszczególnych osób, np. moderator, respondent itp.;
  • oznaczenie miejsc nieczytelnych (ze stemplem czasowym), których przepisanie nie jest możliwe ze względu na jakość nagrania.

Istnieje również możliwość sporządzenia notatek, napisania artykułu, streszczenia itp. na podstawie przesłanego materiału audio.

Ceny transkrypcji wywiadów

Podstawowa cena transkrypcji to 2,50 zł netto za minutę nagrania, jednak cenę zawsze ustalamy indywidualnie. Zależy ona od czynników takich jak jakość i ilość materiału oraz termin wykonania zlecenia. Kontakt w celu uzyskania bezpłatnej wyceny pod nr tel. +48 578 075 100 oraz mailowo: biuro@przepisywanietekstow.pl

Bezpieczeństwo i poufność danych

PrzepisywanieTekstow.pl gwarantuje poufność i bezpieczeństwo przesłanych danych. Wszelkie przesłane przez klientów materiały są wykorzystywane jedynie do wykonania transkrypcji. Dostęp do nich posiadają tylko pracownicy wykonujący zlecone przez klientów działania. Wykaz osób mających dostęp do materiałów przesyłamy klientom na życzenie.

W ciągu 14 dni od wykonaniu zlecenia, materiały są przez nas usuwane z wszelkich nośników.

Na życzenie klienta podpisujemy umowę o zachowaniu poufności.

Jak przesłać pliki do transkrypcji?

Materiały dźwiękowe lub filmowe przeznaczone do transkrypcji można przesyłać na adres mailowy: biuro@przepisywanietekstow.pl lub (w przypadku większych plików) np. przez serwis WeTransfer.

Na terenie Trójmiasta istnieje możliwość przekazania plików na nośniku fizycznym (CD/DVD/pendrive) po wcześniejszym ustaleniu. Osoby spoza Trójmiasta mogą również przesłać nośniki fizyczne z nagraniem pocztą/kurierem.

W jaki sposób odebrać gotowy tekst?

Gotowy tekst przesyłamy w formacie .doc(x). Plik sformatowany jest w sposób standardowy (czcionka: Times New Roman, 12 pt, interlinia: 1,5, marginesy: 2,5). Na życzenie klienta przesyłamy pliki w innych formatach lub sformatowane według indywidualnych wytycznych.

Na życzenie klienta drukujemy i przesyłamy transkrypcje pod wskazany adres pocztą/kurierem.