Redakcja i korekta tekstów

Redakcja tekstów

Redakcja tekstów, artykułów, książek itp. obejmuje:

 • poprawki gramatyczne;
 • poprawki stylistyczne (leksykalne, frazeologiczne, składniowe, likwidacja powtórzeń);
 • ewentualne sugestie merytoryczne (sprawdzenie pojęć, nazw, dat wydarzeń, faktów),
 • ewentualne sugestie co do układu treści,
 • poprawę błędów logicznych w budowie zdań, akapitów, rozdziałów itd.;
 • weryfikację pozycji bibliograficznych,
 • ujednolicenie zapisu aparatu naukowego.

Korekta językowa

Korekta obejmuje:

 • wprowadzenie poprawek w zakresie ortografii, interpunkcji, stylistyki, gramatyki oraz literówek;
 • wprowadzenie poprawek w kwestiach technicznych, w zakresie błędów składu, paginacji, sierot, wdów i innych bękartów,
 • sprawdzenie przypisów pod kątem jednolitego zapisu,
 • zaznaczenie ewentualnych nieścisłości merytorycznych.

Oferujemy korektę przed publikacją, jak i korektę po złamaniu tekstu. Gotowy tekst przesyłamy w pliku .doc(x) w trybie śledzenia zmian lub na życzenie klienta jako wydruk z naniesionymi poprawkami.

Ceny korekty i redakcji tekstów

Ceny ustalamy indywidualnie na podstawie ilości materiału, tematyki oraz terminu wykonania zlecenia. Bezpłatną wycenę usługi uzyskać można kontaktując się mailowo biuro@przepisywanietekstow.pl.

Poufność i bezpieczeństwo danych

PrzepisywanieTekstow.pl gwarantuje poufność i bezpieczeństwo przesłanych danych. Wszelkie przesłane przez klientów materiały są wykorzystywane jedynie do wykonania transkrypcji. Dostęp do nich posiadają tylko pracownicy wykonujący zlecone przez klientów działania. Wykaz osób mających dostęp do materiałów przesyłamy klientom na życzenie.

W ciągu 14 dni od wykonaniu zlecenia, materiały są przez nas usuwane z wszelkich nośników.

Na życzenie klienta podpisujemy umowę o zachowaniu poufności.