Bibliografie i gromadzenie materiałów

Bibliografie to uporządkowane według określonych kryteriów spisy dokumentów. Spełniają one ważną rolę i są niezbędne w tekstach naukowych, sprawozdaniach z prac badawczych, tekstach popularnonaukowych, pracach dyplomowych itp. Umożliwiają one weryfikację zawartych w danym tekście treści, a także świadczą o pracy włożonej przez autora w zapoznanie się z tematem, o którym pisze.

Aby ułatwić pracę autorom książek i artykułów naukowych, a także prac dyplomowych, oferujemy tworzenie bibliografii na zadany temat. Opisy bibliograficzne zamieszczone w spisie odpowiadają normom PN-ISO-690 z lipca 2002 roku (dla książek i czasopism) oraz PN-ISO-2 z 1999 (dla dokumentów elektronicznych). Na życzenie klienta mogą również zostać przygotowane według innych wytycznych.

W zależności od tematu, w bibliografii zostaną umieszczone opisy:

  • dokumentów (akty prawne, ustawy, opracowania instytucji i organizacji (raporty itp.);
  • źródeł archiwalnych;
  • opracowań książkowych (książki naukowe, podręczniki akademickie);
  • artykułów naukowych z czasopism fachowych;
  • artykułów prasowych;
  • innych źródeł takich jak np. ulotki, plakaty, materiały reklamowe itp.;
  • materiałów audiowizualnych;
  • źródeł internetowych (strony internetowe);
  • źródeł w językach obcych.

Na życzenie klienta możliwe jest zgromadzenie zebranych w bibliografii źródeł w formie cyfrowej lub fizycznej.

Ceny tworzenia bibliografii i gromadzenia materiałów

Ceny zawsze ustalamy indywidualnie w zależności od tematyki oraz terminu wykonania zlecenia. W celu uzyskania bezpłatnej wyceny zapraszamy do kontaktu telefonicznego (+48 578 075 100) lub mailowego (biuro@przepisywanietekstow.pl).