Cennik

Przepisywanie

Przepisywanie tekstów w języku polskim:

  • z rękopisu – 3 zł
  • z maszynopisu, wydruku, skanu – 2,50 zł

Przepisywanie tekstów w języku angielskim:

  • z rękopisu – 4 zł
  • z maszynopisu, wydruku, skanu – 2,70 zł

Przepisywanie tekstów w języku czeskim, słowackim, litewskim, słoweńskim, francuskim, hiszpańskim:

  • z rękopisu – 4,50 zł
  • z maszynopisu, wydruku, skanu – 2,90 zł

Przepisywanie tekstów w języku ukraińskim oraz rosyjskim:

  • z rękopisu – 5 zł
  • z maszynopisu, wydruku, skanu – 3,30 zł

Przepisywanie prac matematycznych i chemicznych (w programie TeX / LaTeX) – 6 zł

Transkrypcja nagrań – 4 zł

Jeżeli nie podano inaczej, cena dotyczy jednej strony A4 z marginesami 25 mm z każdej strony plus ew. 10 mm na oprawę. Standardowo krojem czcionki jest Times New Roman o wielkości 12 punktów przy odstępie 1,5 wiersza.

Podane ceny mają charakter orientacyjny – każde zlecenie jest przez nas wyceniane w zależności od wielkości, czasu w jakim ma zostać wykonane, jakości materiału źródłowego oraz innych czynników.